FERİZLİ BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Ferizli Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi karara bağlanırken, Ferizli Belediye Meclisi, İsrail’in Mescid-i Aksaya yönelik saldırılarını kınadı.

Katliamın dini ırkı yoktur

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkanımız Gündoğdu, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşandığını belirterek İsrail’i kınadı. İsrail’in, Kudüs'te çoluk çocuk demeden sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazandığını işaret eden Başkanımız Gündoğdu, “İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça, İsrail, zulmünü devam ettirecektir. Mescid-i Aksa da İsrail zulmü bitmiyor. Çocuklar, siviller zalimce, acımasızca öldürülüyor. Sözde medeni insan hakları savunucusu batı, yaşanan bu vahşete sessiz kalıyor. Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Bu saldırı sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan dünya ülkelerinin ayıbıdır. Ferizli Belediyesi Meclisi olarak, Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Türk milleti olarak biz, bu zulme asla sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gündem

Gündemin birinci maddesinde görüşülen Belediye Meclisinin 8 Mayıs 2017 tarih ve 18 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Estetik ve Sanat Kurulunun ve Yönetmeliğinin iptal edilerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun yetkili kılınması konulu imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde görüşülen mülkiyeti Ferizli Belediyesi’ne 1.390 metrekarelik eski hastane binasının Sağlık İl Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisinin sonlandırılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğünün 7 Nisan 2021 tarih ve E.18195 sayılı yazısında 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanunun 90 ve 91 inci maddeleri gereğince 2021 yılı için oluşturulacak olan gayrimenkul satış komisyonu teşekkülünde görev yapmak üzere belediye meclis üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçimi yapıldı. Asil üye olarak Abdurrahman Kaşkaş, yedek üye olarak ise Kemal Şahintürk seçildi.   

Beşinci maddede Ferizli Sinanoğlu Mahallesinde yapılması planlanan ilave imar planına esas teşkil edecek yaklaşık 93 hektarlık alan içindeki ekli listede belirtilen parseller için kamu yararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Altıncı maddede Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine göre hazırlanan Ferizli Belediyesi 2020 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin 5393 sayılı belediye kanununun 64. Maddesine göre görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oybirliği ile plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Dilek ve temenniler kısmında meclis grup başkanlarının konuşmalarıyla Mayıs Ayı Meclis Toplantısı son erdi.

Ferizli Belediye Meclisi, ikinci oturumunu 21 Mayıs Cuma, saat 10.00’da gerçekleştirecek.