FERİZLİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

                                                               FERİZLİ BELEDİYESİ

                                                   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                      DUYURU

 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğnü’nün 24/04/2018 tarih 49724 sayılı yazısında 5490 sayılı kanunun 49. Maddesi doğrultusunda adres bileşenlerinde değişiklik ilçe seçim kurulu kararı ile yapılacaktır.Bu hususta işlemlerin en kısa süre içinde yapılabilmesi için elinizdeki tapu bilgileriyle Belediyemiz Bilgi İşlem Servisinde UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) sisteminden parsel üzerinde kayıtlı herhangi bir yapı olup olmadığını kontrol ettiriniz aksi halde yeni yapı için numarataj alamazsınız.

 - Ön inceleme 15/05/2018-25/05/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 - Ön inceleme için istenilen belgeler;

      1.Dilekçe

      2.Tapu (Mevcut olacak)

      3.İmar Durumu(Güncel olacak)

      4.Yapı Aplikasyon Projesi (Harita birimi onaylı)

      5.Plankote (Harita birimi onaylı)

      6.Zemin Etüdü (Sonuç ve öneriler kısmı onaylı)

      7.Mimari Proje

      8.Yangın Tesisat (Algılama ve ihbar – söndürme) projesi (gerektiği dosyalarda)

- Ön inceleme işlemleri sonucunda 28/05/2018 - 31/05/2018 tarihleri arasında resmi kayıt alınacaktır.

- Resmi kayıt aşamasında Plan Tadilatına istinaden İmar Durumu güncellenecektir.

- Resmi kayıt öncesi Sedaş, Ukome, Estetik Kurulu, Karayolları, Anıtlar Kurulu v.b. kurumlardan proje onayı veya görüş alınması gereken dosyaların 31/05/2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

- Resmi kayıt ekte sunulan dilekçe ve eksik çizelgesinde belirtilen evrakların tamamlanmasıyla gerçekleştirilecektir.

 -Yola terk - Tevhid – İfraz ve İhdas işlemi olan parsellerde yeni otopark yönetmeliğinden etkilenmemek için 29/05/2018 tarihine kadar dosya başvuruları Belediyemize yapılmış olması ve en geç 22/06/2018’e kadar yeni tapular dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Yeni tapu aldıktan sonra ön onay için kısmi onaylanmış plankote ve yapı aplikasyon krokileri yeni tapuya göre düzeltilecek. Aksi halde yeni otopark yönetmeliğine tabi olunacaktır.