FERİZLİ BELEDİYESİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

6 gündeme ek olarak hukuk komisyonunu seçilmesi 7. Madde olarak gündeme oybirliği ile ilave edildi. Gündem 7 madde olarak oy birliği ile kabul edildi.

Olağan meclis toplantısında ilk olarak gündem dışı konuşmalara yer verildi. Konuşmacılar 16 Nisan referandumunun ülkemizin geleceği ve bekası için önemine değinerek dilek ve temennilerini ilettiler.

İmarla alakalı birinci madde komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

İkinci madde de denetim komisyonu tarafından 45 gün boyunca 2016 yılına ait gelir gider hesap iş ve işlemlerine yönelik hazırlamış olduğu rapor meclise okunarak bilgilendirildi.

Üçüncü madde de yer alan belediye mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 faaliyet raporu görüşüldü. Ferizli Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu oylanarak kabul edildi.

Meclisin dört, beş, altı ve yedinci maddesini sırasıyla oluşturan plan ve bütçe komisyon gurubu üyelerinin seçilmesi, imar komisyonu gurubu üyelerinin seçilmesi, Daimi iki encümen seçilmesi ve Hukuk komisyonu gurubu seçilmesi için Ak Parti ve MHP gurubunun önerdiği isimler oylanarak komisyon gurupları oluşturuldu.