Ferizli Belediye Başkanlığı Tespit Komisyonu Kesin Sonuç Listesi

24 Aralık. 2017 Tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 396 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında Personel 
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 Ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde sınava girmeye hak kazanlara ait kesin liste aşağıda belirtilmiştir.